Aimee Zwitser symboolkaarten

Heb jij een kaartje gekozen op onze Facebook pagina uit het deck:

de symboolkaarten van Aimée?

Hier kan je de uitgebreide betekenissen terugvinden van alle kaartjes.

Veel plezier!

 


 

Kaart 1: Oplossing

Dingen die zich zullen oplossen, de tijd heelt alle wonden, afwachtende houding aannemen,
de natuur haar werk laten doen, zaken niet forceren, tijd brengt raad.

Je kunt niet altijd zelf bepalen wanneer een probleem opgelost zal worden.
Sommige problemen verergeren alleen maar als je er krampachtig aan vast loopt te houden
of het krampachtig probeert op te lossen. Problemen gedragen zich als ‘zurende kinderen’, door er geen
aandacht aan te besteden, druipen ze vanzelf af. Een passieve of afwachtende houding is vaak de beste tactiek.
Je kunt oplossingen nu eenmaal niet forceren en afdwingen. Geduld is een mooie deugd en hoe ongeduldiger je bent
hoe langer het duurt voor de oplossing zich zal aanbieden.

Zaken op dit moment forceren betekent water naar de zee dragen. De tijd is nog niet rijp en dat zal je ook moeten accepteren.
Loop je te hard van stapel en ga je forcerend te werk, dan zal de situatie daardoor in gevaar komen. Hierdoor put
je jezelf helemaal uit en zijn de dingen moeilijker te herstellen. Het komt vanzelf wel, het zal vanzelf gebeuren en de oplossing
komt vanzelf wanneer je de controle volledig hebt losgelaten!

 


 

Kaart 2: Bericht

Boodschappen, berichten, goede tijdingen, je met iemand verzoenen,
officiële mededelingen.

Alles dat met indirect contact te maken heeft, schriftelijke berichten, contracten, zakelijke overeenkomsten.
Deze kaart geeft aan dat de communicatie via telefoon, fax, email of briefwisseling gebeurt. Ben je met
officiële zaken bezig, communiceer dan alles goed op papier en laat geen steken vallen of in de vergetelheid
belanden.

Het is tijd dat zaken eens goed worden geregeld. Stappen die je allang hebt willen nemen maar nooit hebt omgezet
in actie. Deze kaart wijst ook dat er een verzoenend gebaar jouw kant opkomt en in dat geval is het goed
om die verzoening te beantwoorden. Of deze berichten nu van ver of dichtbij komen, deze kaart
geeft altijd een positieve tendens weer!

 

 


 

Kaart 3: Vertrek

Tijdelijk afscheid nemen, reizen, nieuwe indrukken opdoen, verandering van werk,
je geluk beproeven.

Om innerlijke en uiterlijke verstarring te voorkomen, om een impasse te doorbreken en niet onder
de druk van bepaalde omstandigheden te bezwijken, kan het soms nuttig en heilzaam zijn de
desbetreffende situatie tijdelijk de rug toe te keren, de boel de boel te laten, aandacht even op iets heel
anders te richten. Het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’ is hier heel toepasselijk.
Je doet er verstandig aan de steen des aanstoots, de plek des onheils of de bron van ellende
een tijdlang te mijden. Je moet er, kort gezegd, voor zorgen dat je iets of iemand een tijdlang
niet ziet of hoort. Zoek een omgeving of mensen op die jou een goed en aangenaam gevoel geven.

Het is tijd om balans op te maken na een moeilijke periode, is het nu werk gerelateerd of relationeel.
Neem de tijd om te rusten en te berusten. Durf even aan jezelf te denken en probeer jezelf even terug te trekken
uit situaties die jou niets bijbrengen. Vergeet niet en nooit dat het gaat om een TIJDELIJK VAARWEL om een
TIJDELIJKE rustperiode zodat je op het einde van de rit de draad weer kunt oppakken.


 

Kaart 4: Gezag

Geldingsdrang, machtsvertoon, verbaal geweld, je laten onderdrukken, anderen de wet voorschrijven,
naar iemands pijpen dansen.

Machtsvertoon, intimidatie, fysiek of verbaal geweld kweken slechts schijngehoorzaamheid.
Het slachtoffer hiervan zal op een gegeven moment op wraak gaan zinnen en op een slinkse manier
proberen de onderdrukker een dolk in de rug te steken of de poten onder zijn stoel langzaam weg te zagen.
Deze kaart wijst op een situatie in je leven (werk, liefde, vriendschappen, etc…) waar de een de ander de wet
wilt voorschrijven. Waarschijnlijk ben je hiervan het slachtoffer. Stel duidelijk jouw grenzen en kies voor je eigen waarden en normen.
Beweeg niet mee met enige vorm van dominantie en overheersend gedrag. Je bent geen slaaf!

Anderzijds heeft deze kaart een tweede betekenis en dat is dat je af en toe eens op je grote mond moet letten, de dingen
niet moet opblazen, niet moet dramatiseren en doorheen deze dingen te prikken.
Speel geen blufpoker met jezelf want wat je zaait zul je oogsten. Gooi je een steen in de lucht, hij zal
harder op je hoofd terugvallen. Misschien schuil je je achter een facade en imponeer je de buitenwereld hiermee
vanuit eigen bescherming en ben je misschien niet zo sterk als je je voordoet. Denk dat de tegenpartij ook
slachtoffer kan zijn van jou onderdrukkende houding. Deze rolverdeling moet snel opgelost worden want het duidt
op een welles nietes spelletje!

 


 

Kaart 5: Onduidelijkheid

Het mysterie, het niet – rationele, dingen die voor het verstand onbegrijpbaar zijn, zaken die 
buiten je gezichtsveld vallen.

Mensen die denken dat hun verstand de maat van alle dingen is, lopen vaak innerlijk hopeloos vast.
Wat buiten hun denkraam valt of verstandelijk niet direct verklaarbaar is, wordt meestal weggeredeneerd,
verdrongen, simpelweg ontkent of gewoon niet geregistreerd. Meestal komt deze houding vanuit angst en het spreekt
vanzelf dat een dergelijke opstelling weinig tot geen ruimte laat voor spontaniteit, openheid en verwondering.
Deze kaart wijst op de vitale, inspirerende en verstarring doorbrekende uitwerking van het onbekende.
Door open te staan voor datgene dat het onbekende wakker maakt ga je innerlijk de openheid hebben om het ego
los te laten en zal je verstandelijke harnas ontknoopt worden.

Je moet jezelf niet een oordeel aanmatigen over dingen waarvan je eigenlijk niets weet.
Het is ook onverstandig om bij alles wat je denkt, doet of onderneemt, altijd de veilige en bekende
weg te bewandelen. Geef jezelf een wat meer lucht, probeer eens nieuwe gebieden te ontdekken en stap
uit je comfortzone. Sta open voor het onbekende met een niet rationele houding. Je leven zal er intenser,
fascinerender en minder oppervlakkig door worden!

 


 

Kaart 6: Tederheid

Zuiverheid, openheid, je gevoel laten spreken, natuurlijke rijkdom, liefde uitstralen, liefde geven.

In ieder mens leeft een innerlijke rijkdom die iet het product is an culturele of maatschappelijke vorming.
Meestal wordt deze aangeboren eigenschap al in een heel vroeg stadium het zwijgen opgelegd.
Toch zijn er momenten dat we allemaal opzoek zijn naar liefde en tederheid.
Wie alleen maar kan delen, meten en wegen zal het in de politiek ver schoppen maar in de liefde en op
emotioneel gebied zeer zeker niet. Deze kaart laat je zien dat alles wat je nodig hebt in je besloten ligt.
Kijk met andere ogen naar jezelf en naar de wereld, zet een stap opzij om deze bron aan te boren.

Deze kaart wijst ook op diepere zielenkrachten en op de noodzaak deze wat meer te laten spreken.
Je moet opletten dat je woorden en daden niet teveel het product van berekening en eigenbelang gaan worden.
Je doet de dingen tenslotte onvoorwaardelijk. Misschien ben je te verstandelijk ingesteld en op die manier gooi je je
eigen ruiten in. Een bloem vraagt ook niet voor wie en wat ze bloeit en geurt. Zij geeft zichzelf gewoon en is daarom zo mooi.
Neem hieraan een voorbeeld en laat je hoofd erbuiten!

 


 

Door Medium Fabio

 

 

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment