Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Door het gebruik van de diensten van Art of Mediums gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden.
 1. De consulenten van Art of Mediums werken op zelfstandige basis en verstrekken informatie mbt spiritualiteit, psychologie en juridisch advies. Dit gebeurt aan de hand van telefonische en online dienstverlening.
 1. De diensten die via Art of Mediums worden aangeboden zijn betalend aan de hand van credits die op voorhand dienen aangekocht te worden (België + Nederland), via ons 0900 nummer (enkel voor Nederland) en via ons 0907 nummer (enkel voor België).
 1. Om toegang te krijgen tot de Art of Mediums diensten dient men minstens 18 jaar te zijn. Art of Mediums wordt niet aansprakelijk gesteld voor het misbruik door minderjarigen. 
 1. De gebruikers moeten over een internettoegang en/of een mobiel of vast telefoontoestel met een geldig oproepnummer beschikken, waarvoor gebruiker de kosten draagt. 
 1. Bij de aankoop van credits wordt de klant doorgestuurd naar een veilige betaalpagina van Art of Mediums waar de klant gebruik kan maken van: IDEAL en Bankcontact Mister Cash. 
 1. De prijzen kunnen gewijzigd worden in functie van de geldende Belgische wetgeving. 
 1. De klant krijgt bij aankoop van credits een persoonlijke code toegestuurd per mail. Deze kan in de spam belanden,  Art of Mediums is hier niet aansprakelijk voor. 
 1. De gebruiker moet de informatie die op de website ter beschikking gesteld wordt, op eigen verantwoordelijkheid, op een correcte manier en met gezond verstand beoordelen en gebruiken. Art of Mediums is niet verantwoordelijk voor datgene de consulent tegen gebruiker zegt. 
 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account. Bij een vermoeden van misbruik dient de gebruiker Art of Mediums hiervan op de hoogte te stellen aan de hand van het contactformulier.
 1. De gebruikers mogen in geen geval medische, psychologische of juridische adviezen verkrijgen. Deze gegevens mogen enkel gegeven worden door de consulenten die hiervoor een wettelijke erkenning hebben die de gebruiker kan terugvinden in het consulenten profiel. Art of Mediums kan niet aansprakelijk gesteld worden voor consulenten die deze info geven zonder enige wettelijke erkenning. Gebruiker dient hiervoor binnen de 72u Art of Mediums op de hoogte te stellen via het contactformulier. 
 1. Iedere gebruiker dient de consulent met respect te benaderen alsook de consulent naar de gebruiker toe.
 1. De relatie tussen Art of Mediums en de consulent is vertrouwelijk en het is verboden om privé gegevens uit te wisselen tussen Art of Mediums en gebruiker. Tevens is het verboden voor consulenten om privé gegevens uit te wisselen met gebruiker. 
 1. Om de garantie en kwaliteit hoog te houden worden de gesprekken tussen consulent en gebruiker standaard opgenomen. Dit gebeurt enkel langs de zijde van de consulent. De gebruiker wordt niet mee opgenomen. Met als doel de privacy van consulent en gebruiker te waarborgen. 
 1. Indien gebruiker problemen ervaart met zijn/haar account, website of consulent kan de gebruiker contact opnemen met Art of Mediums via het contactformulier binnen de 72u. 
 1. Bij de wet van 30 mei 2005, gewijzigd door de wet van 28 juli 2011 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, garandeert Art of Mediums de veilige werking van privé gegevens en de vertrouwelijkheid van de gebruiker.
 1. Terugbetalingen van vergoedingen door Art of Mediums is uitgesloten. Dit heeft betrekking op bel- en chat credits. Tevens worden email consulten niet terugbetaalt aan gebruiker. 
 1. Geplande afspraken (privé consulten, terugbelconsulten en chat consulten) dienen minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulatie of wanneer de afspraak niet wordt nageleefd behoudt Art of Mediums het recht het volledig consult van 70€ (excl. 21% BTW) aan de klant aan te rekenen. Deze dienen uiterlijk binnen de vijf dagen na de afspraak voldaan te worden op volgend rekeningnummer:
  IBAN: BE27 7340 5577 1773.
 1. Bij gehele of gedeeltelijk niet betalen van de schuld op de vervaldag zoals beschreven staat in punt 18 wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheid interest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese centrale bank. 
 1. Art of Mediums is een beschermde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket. 
 1. Art of Mediums hanteert een strikt privacy beleid waardoor teksten, profielen en foto's in geen enkel geval gekopieerd en gebruikt mogen worden. Bij misbruik of het niet naleven van onze algemene voorwaarden en privacybeleid zullen juridische stappen ondernomen worden. Elk geschil met betrekking tot Art of Mediums valt onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van België zijn bevoegd. 

Art of Mediums VOF

BTW: BE0777.308.312

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.