Alle blogartikelen

Blogs over spiritualiteit, liefde en relaties

Medium Fabio

Aanbevolen 

Numerologie: de kracht van cijfers en getallen

nummerlogie de betekenis van getallen en cijfers

Het zal je wellicht niet ontglipt zijn dat er maar 9 cijfers zijn in de numerologie die werkelijk kunnen worden opgeteld. Om in de numerologie de som van de cijfers te vinden dienen slechts enkel de cijfers 1 tot en met 9 te worden berekend. Voor de geleerden van vroeger was de precisie van de getallen een wonder, dat – hoe verder men in de wereld der getallen doordrong – steeds weer nieuwe wonderen openbaarde. Ze bouwden aan de hand van getallen een geloof op dat tot op heden nog steeds door onze maatschappij wordt gehandhaafd: dat er geluks- en ongeluksgetallen zouden bestaan.

We baseren ons op de 9 cijfers die toegepast worden in de numerologie. We zullen nagaan welke betekenis aan elk van hen oudsher wordt toegekend, met name door astrologen.

Tot slot kan onderaan je het karakter van mensen beoordelen aan de hand van de 9 cijfers. 


Numerologie: geboortegetal

Nummer 1

Nummer 1 in de numerlogie stelt het oorspronkelijke voor, het begin zeg maar. De ‘1’ is aan de zon gewijd en staat voor het eerste huis van de dierenriem, de Ram, waarin de Zon zich bevindt op 21 maart, als het voorjaar aanbreekt, de morgenbeschermer na de lange nacht van de winter. De 1 brengt iedereen geluk die tot het teken van de Leeuw behoren, de tijd waarin de zon haar hoogste stand bereikt. Voor deze mensen zijn vooral de eerste en de tiende dag van de maand bijzonder gunstig.

 

Nummer 2

Eén van de beide getallen die het teken van de Kreeft beheersen. Mensen met het geluksgetal 2 hebben meestal een wat een besluiteloze aard. Dikwijls zijn zij begaafd met het tweede gezicht. Ze kunnen achter de dingen schouwen, geconcentreerd werken, maar ook geconcentreerd luieren. Voor hen die onder het teken van de Kreeft zijn geboren zijn vooral de 2de, de 11de en de 20ste van elke maand gunstig.

 

Nummer 3

Nummer 3 is voor velen een heilig getal; denk maar aan de christelijke Drievuldigheid (God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest), aan de drieheid bij Aristoteles en Pynthagoras (Ontstaan, Worden, Vergaan), aan de drie nornen uit de Germaanse mythologie (Urd, Skuld, Werdandi) en de drieënigheid in de Perzische Mithrasage. Ook Pythia orakelde, zoals bekend, te Delphi. En het zegel van Salomo bestaat uit twee in elkaar geschoven driehoeken. Volgens astrologen brengt het getal 3 geluk die onder het teken Boogschutter of Vissen zijn geboren. De geluksdagen zijn de 3de, de 12de, de 21ste en de 30ste van iedere maand. 

 

Nummer 4

Nummer 4, de som van 13 (1+3 =4), is een van de gelukkigste getallen. Dit getal schenkt macht en succes en staat in verbinding met Jupiter en de zon. Mensen die onder het ‘koninklijke’ teken van de Leeuw zijn geboren schatten hun kansen hoog in, vooral de 4de, 13de, 22ste en 31ste van elke maand zijn voor hen dubbel succesvol.

 

Nummer 5

Nummer 5 staat in het midden van de cijferreeks van 1 tot en met 9 en vormt daarom het hart. Dit is de reden waarom het een ziel- of levensgetal wordt genoemd, ze staat in verbinding met de 5 zintuigen van de mens. De Mohammedanen hebben 5 geloofsartikelen, de Chinezen hebben een talisman die bestaat uit 5 vleermuizen, die een lang leven, geluk, welvaart, gezondheid en vrede symboliseren. De 5 is een geluksgetal voor iedereen die onder de tekens Tweelingen of Maagd ter wereld kwamen. De 5de en de 23ste van elke maand zijn voor hen bij uitstek gunstig.

 betekenis numerologie

Nummer 6

Het getal van planeet Venus brengt iedereen die onder het teken van de Stier of de Weegschaal zijn geboren geluk. Er wordt gezegd wiens verjaardag op een 6de, 15de of 24ste valt, gelukkige momenten zal oogsten. In de traditionele numerologie wordt beweerd dat Weegschaal-mensen iedere 6 jaar iets zeer ingrijpends beleven.

 

Nummer 7

Getal nummer 7 wordt dikwijls genoemd. De week telt 7 dagen, de katholieken kennen 7 sacramenten, 7 doodzonden, 7 smarten en 7 vreugden. In de oudheid kenden we 7 wereldwonderen (de Egyptische pyramiden, de hangende tuinen van Semiramis in Babylon, de vuurtoren van Farus, het door Phidias gemaakte beeld van Zeus in Olympia, de Artemistempel in Efese, het mausoleum van Halikarnas en de Kolossus van Rhodos). 7 is het getal van de hoogste deugden en brengt vooral geluk aan hen die onder het teken Kreeft geboren zijn. De 7de, de 16de of de 25ste zijn hierbij ook hun geluksgetallen.

 

Nummer 8

Het getal van planeet Saturnus, kan niet zonder voorbehoud als geluksgetal gelden. Vooral jonge mensen komen met nummer 8 in conflict, daar Saturnus de ‘ouderen’ welgezinder is. Geen teleurstellingen bereidt het degenen die onder het teken van de Steenbok of de Waterman geboren zijn: zij zullen vooral geluk vinden op de 8ste, de 17de of de 26ste van iedere maand.

 

Nummer 9

Dit geheimzinnig getal speelt in de oude overleveringen vooral een rol omdat het de som is van 3 maal 3 (=9). Het is een geluksgetal voor hen die onder het teken van de Schorpioen zijn geboren. Hier spelen de 9de, 18de, of de 27ste van iedere maand voor hen een gunstige rol.


Bereken je eigen geluksgetal

Je kunt makkelijk je eigen geluksgetal berekenen aan de hand van je geboortedatum. We beperken ons hier tot de berekening van 9 cijfers. We zullen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld: Anita Bevers is geboren op 13 september 1968 (13-09-1969). Anita is in het teken van de Maagd geboren, haar astrologisch getal is nummer 5 (zoals hierboven beschreven). Hier komt nu een ander geluks- of lotsgetal bij. Voor Anita hoeven we slechts de som van haar geboortedatum de berekenen, zodat zij een getal van 1 tot en met 9 overhoudt.

We tellen: 13 + 9 + 1969 = 1991. De som van 1991 (1 + 9 + 9 + 1 = 20); en de som daarvan (2 + 0 = 2) is 2. Volgens deze berekening is het geluksgetal van Anita nummer 2.

 

Bereken je geluksgetal aan de hand van je naam

Je kan je geluks- of lotsgetal ook nog berekenen aan de hand van je naam. Voor iedere letter staat een cijfer. De berekening is heel eenvoudig: schrijf de cijfers 1 tot en met 9 naast elkaar op, daarnaast de letters in alfabetische volgorde. Je bekomt onderstaand patroon:

nummerlogie betekenis nummers

Voorbeeld: Als je de cijfers uit bovenstaand voorbeeld bij elkaar optelt, dan krijg je in het geval van Anita het getal 44, de som van 44 is 8 (4+4=8). In dit voorbeeld krijgt Anita het nummer 8 als geluks- of lotsgetal toegekend. 

nummerologieUiterst ervaren nummerologen gebruiken vaak de twee beschreven methoden, en voegen er de volgende aan toe: Anita’s geboortegetal is 2 en haar naamgetal 8, de som hiervan is 10 (2+8=10), aangezien 0 niet meedoet, krijgt Anita op basis van deze berekening nummer 1 toegekend.

De aantekeningen uit de oudheid en de middeleeuwen laten zien dat het geboorte- en naamgetal de belangrijkste methoden zijn om cijfers en getallen te ontleden.

 

Numerologie: de persoonlijke betekenis van de getallen

De bovenstaande nummers worden toegekend op basis van de astrologie. Hieronder kan je kennis maken met de persoonlijke betekenissen van de getallen. 

Nummer 1: één mensen zijn ambitieus. Ze kunnen leidende posities bekleden en hun uithoudingsvermogen is bewonderenswaardig. Door hun hardnekkigheid verwerven zij ook veel vijanden. Zij kunnen het beste overweg met 2-, 4- en 7 mensen.

 

Nummer 2: twee-mensen zijn heel gevoelig. Door hun romantische aanleg gaan ze dikwijls aan de werkelijkheid voorbij. Ze hebben een kunstzinnige aard, maar om iets groots te bereiken ontbreekt het hun meestal aan doorzettingsvermogen. Ze leiden onder een tekort aan zelfbewustzijn, zijn gewoonlijk te zwak om daar iets aan te doen; dat maakt ze dikwijls wispelturig. Zij kunnen goed overweg met 1- en 7-mensen.

 

Nummer 3: drie-mensen kunnen zichzelf heel moeilijk in iets voegen, maar verlangen van degenen die aan hen ondergeschikt zijn onvoorwaardelijke discipline. Zij willen heersen; zij grijpen dan ieder middel om een leidende positie te verwerven, desnoods met hulp van manipulaties. Zij kunnen het vinden met 6- en 9-mensen.

 

Nummer 4: vier-mensen zijn enigszins eigenzinnig. Wat zij zich in het hoofd hebben gezet willen ze ook waarmaken. Daarom hebben ze veel stille vijanden. Ze willen alles en iedereen veranderen. Als ze rijkdom verwerven, dan zullen zij daar anderen in laten delen. Dikwijls raken ze teleurgesteld in hun medemensen en worden op latere leeftijd argwanend. Mensen met het getal 4 komen goed overeen met 1-, 2-, 7- en 8-mensen.

 

Nummer 5: vijf-mensen sluiten graag vriendschap en kunnen goed met iedereen opschieten. Omdat ze meestal erg intelligent zijn, weten ze veel te bereiken in het leven. Vaak handelen ze echter onbezonnen, wat tot tegenslagen leidt. Vijf-mensen houden van avontuur en kijken op tegen verveling. Vandaar hun nervositeit en prikkelbaarheid. Ze leggen snel contacten en komen goed overeen met iemand die ook een 5-mens is.

 

Nummer 6: zes-mensen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op andere mensen. Zij zijn geliefd, maar willen door anderen vooral vereerd worden. Een mooi huis is voor hen het allerbelangrijkste in hun leven; in het algemeen hebben zij veel oog voor kunst en schoonheid. Rijke zes-mensen zijn geboren beschermers. Zij hebben iets tegen ruzie en jaloezie, want harmonie gaat hen boven alles. Mensen met het nummer 6 komen het beste overeen met 3-, 6- en 9-mensen.

 

Nummer 7: zeven-mensen stellen de vrijheid boven alles. Zij overtuigen door persoonlijkheid en charme. Zij streven steeds naar iets nieuws, willen anderen en zichzelf veranderen. Zij zijn rusteloos en blijven nooit lang op dezelfde plek. Op latere leeftijd worden het ware levensfilosofen, maar meestal blijft hen ook niets anders over: als ze de balans van hun leven opmaken, blijkt gewoonlijk dat hun stormachtig leven niet tot welstand heeft geleid. Zij komen het beste overeen met 2-mensen.

 

Nummer 8: acht-mensen waarderen de eenzaamheid; zij sluiten zich gemakkelijk bij anderen aan. Omdat ze fanatiek hun doel nastreven, maken zij zich vele vijanden. Ook in hun beroep geldt voor hen: alles of niets! Vele 8-mensen zijn geboren revolutionairen. Men meent dat ze iedere acht jaren een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Het is moeilijk te zeggen met wie zij vriendschappen zullen sluiten. Als ze eenmaal liefhebben, zijn zij echter uiterst vasthoudend.

 

Nummer 9: negen-mensen zijn strijdvaardig. In het jeugdjaren waren ze meestal slachtoffer van zware moeilijkheden. Als volwassene bereiken ze meestal succes, omdat achter al hun handelen een sterke wil staat. Zij willen zich van begin af aan meester betonen, waardoor ze vaak als betweters bestempeld worden. Hun strijdvaardigheid wordt door anderen dikwijls als agressief ondervonden. Zij kunnen het beste overweg met 3-, 6- en 9-mensen.


 Interessante artikels

 

webshop spiritueel 

Verliefd op een narcist: de kloof tussen misbruik ...
Innerlijke krachtkaarten: element vuur

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.artofmediums.be/

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.