Alle blogartikelen

Blogs over spiritualiteit, liefde en relaties

Medium Fabio

Aanbevolen 

Narcisme en relaties

Narcisme 750.png

Narcisme en relaties gaat over het stigmatiserend litteken dat een narcist achterlaat. Leven met een narcistische partner is je ziel verkopen aan de duivel (zeg ik altijd). Dit blog geeft je diepgang in: wat narcisme is, hoe je de signalen herkent, wat je kan doen, waar je voor moet opletten en hoe je uit de klauwen geraakt van de narcistische partner. 

Ik heb jaren met narcisten gewerkt in de psychiatrie. Ik heb een brede kijk ontwikkeld in deze persoonlijkheidsstoornis. Er wordt wel eens gezegd dat ik een narcistische 'radar' heb. Waarschijnlijk komt dat doordat ik zelf vijf jaar met een narcist geleefd heb (ik weet het, ik was jong en onbezonnen). 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks blog updates direct in je mailbox.

Onderaan dit artikel vind je interessante blog posts terug. 

Word lid van onze Facebook community en onze Facebook groep en laat je dagelijks inspireren met een dosis spiritualiteit.


Wat is narsicme?

narcisme nieuwNarcisme is een persoonlijkheidsstoornis dat gekenmerkt wordt door een grote obsessie met de eigen persoonlijkheid (vaak het uiterlijk).

Narcisten hebben een gebrek aan inlevingsvermogen waardoor egoïsme, dominantie, manipulatie en leugens centraal staan.

Op het eerste gezicht heeft een narcist een sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit. Echter is het tegendeel het geval.

Narcisten hebben juist een laag zelfbeeld en juist weinig gevoel van eigenwaarde en proberen dit te compenseren door zich beter en belangrijker voor te doen dan andere. Op deze manier blijft hun masker die ze opzetten intact.

Narcisten hebben de volle aandacht nodig en zoeken dit dan ook steeds op. 
Ook al betekent dit dat ze negatieve aandacht aantrekken, voor hun is dat van geen belang zolang de aandacht maar op hun gericht is. Het is als het ware een obsessie om steeds in de middelpunt van de belangstelling te staan.

Charme of manipulatie

Narcisten komen heel charmant over en zijn ook een krak in het manipuleren van de omgeving.
Dit is een masker die ze dragen want daarachter schuilt angst, onzekerheid en een laag zelfbeeld.

Veel mensen vallen helaas ten prooie van een narcist, zij merken vaak niet dat ze gemanipuleerd worden door hun charmante en manipulatieve houding. Zij zijn dan ook uiterst ervaren in het opzetten van een toneelstuk dat ontzettend theatraal overkomt.

In het begin van de narcistische relatie zal er geen vuiltje aan de lucht zijn. Zij zijn charmant, attentvol, behulpzaam en liefdevol. Ze wachten echter af tot de partner als een blok voor hun valt alvorens zij hun narcistische aanpak hanteren. Op dat moment ben je slachtoffer van de narcistische manipulatie.

De narcistische kenmerken

Narcisme wordt door een aantal dingen gekenmerkt, sommige kunnen 10 van deze kenmerken hebben, andere zullen er maar 5 of 6 hebben.

Vooralleer er over narcisme gesproken wordt dienen minstens 5 van deze kenmerken aanwezig te zijn en dienen zij ook in sterke mate aanwezig te zijn. Wat er wordt bedoeld met ‘in sterke mate’ is dat de kenmerken zodanig aanwezig zijn dat het de narcist zelf en de omgeving hun dagelijks functioneren aantast.

 • hebben hoogheidswaanzin
 • vind zichzelf belangrijker dan een ander
 • overdrijven in het presteren in hun talenten, in hun contacten met anderen en eisen superieur beschouwd te worden
 • hebben een obsessie om succesvol te zijn, roem willen hebben
 • ze zien zich als ‘uniek’ en dienen daarom steeds bewonderd te worden
 • ze willen dat anderen zich aanpassen aan hun en niet andersom
 • ze manipuleren de boel en gebruiken anderen om hun doelen te bereiken
 • ze hebben een groot gebrek aan inlevingsvermogen
 • de eigen ‘IK’ staat centraal
 • ze zijn behoorlijk dominant
 • ze zijn jaloers op anderen en ontwikkelen hierdoor paranoïde gedachten waardoor ze denken dat anderen jaloers zijn op hun
 • ze zijn arrogant als ze worden aangesproken door mensen die in hun beleving ‘minderwaardig’ zijn dan zichzelf
 • pathologisch liegen en waarheden in hun voordeel manipuleren waardoor je haast durft denken dat jijzelf gek bent
 • ze wisselen van de ene partner naar de ander en kunnen hierdoor geen langdurige liefdesrelaties onderhouden
 • ze zijn steeds op zoek naar seksuele driften, deze vorm van seksualiteit kan ook verslavend zijn, het geeft hen een boost in hun eigenwaarde
 • alcohol of andere middelengebruik is hen niet vreemd
 • kunnen verbaal agressief uit de hoek komen als je hen confronteert met hun gedrag, schuiven hierdoor de schuld naar een ander
 • zijn emotioneel afhankelijk van trauma’s die ze hebben meegemaakt in het verleden en laten hierdoor hun leven beheersen

Afhankelijk in de mate waarbij deze kenmerken aanwezig zijn kan er al dan niet over narcisme gesproken worden. Dit kan pas definitief bevestigd worden bij het afnemen van persoonlijkheidstesten door een erkende psycholoog(e) en/of psychiater.

Narcistische relaties

Narcisten kunnen geen langdurige liefdesrelaties onderhouden en hebben vaak een zwaar verleden gekend. Hierdoor zijn ze emotioneel behoorlijk beladen.

Zij nemen graag, ze vragen graag, ze verwachten graag liefde, genegenheid, affectie, etc van een ander maar geven er niets voor terug buiten een stel mooie woorden en weinig tot zelfs geen daden.

Narcisten willen dat de partner emotioneel afhankelijk wordt van hun. Zij kunnen er moeilijk mee overweg als de partner autonoom wilt zijn, in dat laatste geval zal de narcist al zijn charmes in de strijd gooien om de partner week en gevoelig te maken in de hoop dat de partner bezwijkt en niet meer zelfstandig kan functioneren.

Zij weten dit heel goed uit te spelen en elke persoon (rijk, arm, slim of niet zo slim) zal vroeg of laat in deze narcistische val trappen.

Narcistische relaties zijn dan ook vaak ‘game-playing-love’, zij zien dit als een spel van overleven en spelen met veel moeite hun eigen troefkaarten uit.

Pas als het ‘te laat’ is wordt jij je bewust van de narcistische partner en vaak is het al te laat en ben je meestal al als een blok voor de narcist gevallen. De narcist is dan geslaagd in zijn doel en heeft de partner zijn/haar zelfredzaamheid ontnomen.

Aan wat kan je een narcist herkennen?

 • ze hebben geen empathie
 • ze willen niet naar hun eigen gedrag kijken
 • een narcist heeft geen echte vrienden en doen graag alsof ze heel de wereld kennen.
 • ze laten een ‘gebroken’ hart achter zich
 • ze zijn claimend en bezitterig
 • ze mogen alles, hun partner mag niets
 • ze hebben voortdurend kritiek op anderen
 • klagen voortdurend en zien hun eigen aandeel niet
 • verwachten dat jij alles opgeeft voor hun
 • zoeken voortdurend conflicten op
 • ze dwingen anderen
 • ze liegen en bedriegen
 • ze bieden nooit hun excuses aan
 • hebben een groot ego

Narcistische aantrekkingskracht

aantrekken en afstotenNarcisten bezitten een grote aantrekkingskracht en wanneer de relatie even duurt dan neemt hun eogïsme het hef in eigen handen.

Ze bezitten het vermogen niet om rekening te houden met hun partner en denken daarbij ook dat de wereld alleen om hun behoeftes draait namelijk het strelen van hun narcistisch ego.

Hun flaboyante verpakking (uiterlijk) kan aanstekelijk werken op de partner dat er zich een onweerstaanbare aantrekkingskracht ontwikkelt en dat soms tegen beter weten in.

Deze aantrekkingskracht wordt dan vaak gekenmerkt en geduid als: dat deze twee mensen samen horen en voor mekaar gemaakt zijn. Ze leven als het ware een ongezonde vorm van symbiose die bestaat uit aantrekken en afstoten. Een narcist heeft daarom veel moeite om een totale overgave te bieden en doet er alles aan om in zijn harnas te blijven zitten. 

Die angst voor afwijzing en overgave wordt sterk beperkt om het ‘menselijk’ gevoel te onderdrukken. 

Hierin kenmerkt zich dan ook het aantrekken en afstoten. Ze hebben enerzijds het voornemen om zich open te stellen, anderzijds willen zij de controle handhaven en gaan ze weer afstoten omdat de ‘binding’ als te verstikkend beschouwd wordt. Er is alleen maar ruimte zich te willen beschermen tegen enige vorm van diepe intimiteit en verbinding.

Een narcist vertoont wreed en onrespectvol gedrag dat je schaamteloos mag noemen. Dingen die wij nooit over ons hart kunnen krijgen daar schijnt de narcist weinig tot geen probleem mee te hebben.

Ze roepen vaak ‘ik hou niet van je’ en dit is ook zeer pijnlijk maar wel de harde realiteit en waarheid want een narcist kan niethouden van’. Zij weten niet wat het is om lief te hebben buiten zichzelf.

Veel mensen hebben er dan ook alles voor over om de narcist te willen overtuigen van hun liefde en zijn dan ook bereid om hun grenzen grenzeloos te verleggen maar ze beseffen niet dat de narcist hierdoor meer afstand zal nemen. Je bent letterlijk kansloos, hoe vaak je je ook probeert te bewijzen, hoe verder dat de narcist zal rennen!

Van het perfecte begin tot het pijnlijk einde is het een vicieuze narcistische cirkel geworden en lijkt het erop dat narcisten volgende stappen doorlopen om een volgend slachtoffer aan de haak te slaan.
Het is een patroon dat zich steeds opnieuw herhaalt en zich ook opnieuw zal herhalen in toekomstige relaties.

 1. ze zoeken gevoelige partners op

 2. de narcist zet zijn/haar partner op een voetstuk, gooit met complimenten en liefdevolle attenties

 3. de narcist krijgt het voor elkaar en de partner valt nu voor hem/haar

 4. na een bepaalde tijd komt de ware aard van de narcist naar boven vaak is er al sprake van een gebondenheid

 5. de toen lieve en charmante man die je op een voetstuk plaatste is voorgoed verleden tijd

 6. op dat moment komt zijn ware aard meer en meer naar boven en het gaat van kwaad naar erger

 7. na een zware confrontatie hervalt hij/zij terug in de rol van liefdevolle partner. Veelal met een hoop drama’s en spijtbetuigingen

 8. de partner heeft er weer vertrouwen in en valt terug voor de narcist

 9. het gaat een aantal dagen goed

 10. weer nemen vernederingen en oude patronen van de narcist de bovenhand

In gebonden relaties zullen vanaf punt 7 – 10 steeds een herhaling zijn van éénzelfde patroon. Dat patroon zal zich dan ook herhalen van 'steeds een beetje erger tot onhoudbaar'.

Van de partner blijft niets meer over, hij/zij zit er volledig doorheen en kan niet meer op een autonome manier emotioneel verder.

Dit uit zich allemaal in psychisch en emotioneel leed doordat de partner steeds weer koud en teruggetrokken reageert.

Pathologisch liegen

ziekelijk liegenNarcisten staan gekend om hun geloofwaardige leugens die zij als de beste kunnen uitspelen naar hun omgeving.

Zij zijn steeds het slachtoffer en hebben volgens hun geen aandeel. Zij zullen dan ook niet terugdeinzen om de waarheid naar hun hand te zetten en zelf in hun eigen leugens te geloven.

Narcisten zullen hun trauma’s van hun verleden ook altijd op een ander schuiven, het is hun ex die hen het leven heeft zuur gemaakt maar ze beseffen niet dat ze bij hun toekomstige partners het zelfde gedrag vertonen als bij hun ex.

Ze kunnen geloofwaardig uit de hoek komen en als ze jouw bedriegen zullen zij dit ook met een smoes vertellen naar de buitenwereld toe om op die manier hun gedrag te rechtvaardigen en goed te keuren.

Narcisten kunnen tegenwoordig niet leven zonder één leugen, alles is daarom voor hun goed om de waarheid te verdoezelen om zo als slachtoffer uit de bus te komen.

Iedereen zal hier in trappen want ocharme die narcist, hij/zij heeft zoveel meegemaakt dus wordt zijn/haar gedrag goedgekeurd.

Ouders van narcisten zijn zich vaak ook niet bewust dat hun kind deze persoonlijkheidsproblematiek hebben en in veel gevallen kan narcisme erfelijk bepaald worden en zie je regelmatig een moeder of vader met een identieke persoonlijkheid rondlopen.

Omgaan met een narcist

Verwacht niets van narcisten en probeer hun gedachtegangen ook niet te begrijpen. Het is een zeer uitdagende relatie maar tevens ook zeer moeilijk en emotioneel gewoon te zwaar om te dragen.

Jouw gedachteconstructies verlopen ook heel anders dan die van een narcist. Leven met een narcist is enkel mogelijk als je bovenstaande dingen kan accepteren zonder er zelf ongelukkig van te worden, jezelf weg te cijferen voor een narcist en al zijn/haar grillen te accepteren.

Ik ben van mening dat dit een ongezonde basishouding naar jezelf toe is maar als iemand hier gelukkig van kan worden, waarom ook niet. Leven met een narcist is een full-time bezigheid op emotioneel gebied, verdien jij deze opoffering?

Tips die je kan onthouden

 • Verwacht niets van een narcist, geen liefde, geen inlevingsvermogen, geen begrip, geen steun en zeker geen genegenheid.

 • Omgaan met een narcist is omgaan met een onvolwassen kind, vergelijk het met een mentale achterstand.

 • Stop de spelletjes, daar wordt mee bedoeld dat een narcist op eerlijke en oneerlijke manier zijn doel wilt bereiken. Hierin ben jij verantwoordelijk om dit spel een halt toe te roepen.

 • Stel je grenzen en bepaal waar je aan wilt voldoen en waaraan niet en blijf ook bij je beslissing. Voel je niet schuldig en maak beslissingen voor jezelf (uit onderzoek is gebleken dat dit niet altijd helpt), door hem/haar hiermee te confronteren kan er woede en agressie ontstaan van de narcist uit en dan ben je verplicht om je grenzen te stelen.

 • Hoe krijg je een narcist rustig? Door hem te verlaten of te dreigen dat je weg zult gaan, het is belangrijk hem hiermee te confronteren en weerstand te bieden aan zijn/haar gedrag.

 • Spiegel de reacties van de narcist.

 • Blijf onaantastbaar

Narcisme in de praktijk

mijn ervaringEn ja hoor, ook ik heb met een narcist geleefd en ik kan jullie zeggen dat ik bovenstaande blog van A tot Z meegemaakt heb. Het heeft me tegelijkertijd dingen bijgebracht waardoor ik nog beter in staat ben deze te ontmaskeren. 

Mijn ex was/is alles wat ik hier schrijf en zoals ik ook aangeef kan een narcist geen langdurige relaties aan gaan.

Ik ben wel ontzettend blij dat ik voor mezelf gekozen heb en dat ik in een stabiele en gezonde relatie vertoef. 

Op het moment dat ik deze stap gezet heb was ik ook klaar om te gaan realiseren dat een leven met een narcist onmogelijk is, natuurlijk is dit mijn ervaring! Mijn professionele ervaring in de psychiatrie laat toch ook zien dat vroeg of laat elke relatie met een narcist afspringt. Is het omdat hij/zij blijft vreemdgaan of leugens verkoopt, er zal altijd iets zijn waardoor intieme relaties op zeer pijnlijke wijze zullen eindigen.

Hoe graag je jouw partner ook ziet, hoeveel je ook van hem/haar houdt, hoe schuldig je je ook mag voelen, dit mag voor niemand een opoffering zijn!

Veel succes

Medium Fabio


Interessante blogberichten:

Tweelingzielen deel 2
Ben ik mediamiek begaafd

GERELATEERDE BERICHTEN

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.artofmediums.be/

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.