Alle blogartikelen

Blogs over spiritualiteit, liefde en relaties

Medium Fabio

Aanbevolen 

Waarom is Karma net wel onze beste vriend? De wet van oorzaak en gevolg.

Wat is karma

Waarom is Karma net wel onze beste vriend? Facebook, Instagram of een leuk WhatssApp plaatje met een karma citaat. Je komt deze overal tegen en iedereen heeft al wel eens van Karma gehoord. Maar weten wij ook werkelijk wat Karma is en wat het inhoudt?

Regelmatig als anderen ons met weinig respect behandelen, of wij zien op het nieuws onrechtvaardige situaties gebeuren, gebruiken we vaak het gezegde ‘Karma is a b***h’. Dit bewijst dat we allemaal op de hoogte zijn dat Karma op de één of andere manier ons leven al dan niet bewust beïnvloedt.

Maar wat is Karma nu precies? Hoe beïnvloed Karma ons dagelijks leven? Is dit een realistisch gebeuren of louter een ‘fenomeen’ om de onrechtvaardigheid te bannen in de wereld waarin we leven? Met dit blog ga ik Karma in haal haar facetten toelichten. 

Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief en ontvang blog updates direct in je mailbox.

Word lid van onze Facebook community en Facebook groep waar we je dagelijks voorzien van inspiratie, uit de hand geschreven citaten en meer. 

Op het einde van dit artikel vind je interessante blog posts terug. 


Karmische lessenHet begrip Karma

Karma is een begrip uit het Hindoeïsme en Boeddhisme dat letterlijk vertaald wordt als ‘handeling’, ‘daad’ of ‘actie’. Het is de wet die ‘oorzaak’ en ‘gevolg’ beduidt in al haar facetten op geestelijk niveau. Wat men doet, zegt of denkt (goed of slecht), het komt naar ons terug. Het verwijst naar de ‘daden’ die wij verrichten en niet naar de gevolgen van die daden.

Het is tevens de wet van ‘actie, reactie’. Het is een soort ‘straf’ die het universum ons oplegt bij de daden die wij dagelijks begaan.

We creëren als het ware een cirkel van ‘zaaien en oogsten’. Zaai je positieve gedachten, daden en gevoelens? Dan oogst je positieve dingen terug. Zit je voortdurend in angst, onzekerheid, haatgevoelens en boosheid? Dan oogst je negatieve aspecten van het Karma gebeuren.

Karma maakt geen uitzonderingen, niet voor jou en niet voor mij. Het komt op een bepaalde manier altijd naar ons terug. Dit kan in bewuste of onbewuste vorm. Vanzelfsprekend is dat iemand die niet door Karma geboeid is, ook de onbewuste vorm van Karma zal beleven.

Bewuste Karma

Iets dat positief in onze richting toekomt en waar we achteraf van zeggen: 'dit is iets dat ik verdien, na alles dat ik voor een ander al gedaan heb'. Je leeft een oprecht en goed leven, krijgt er veel voor in de plaats en bent je dan ook bewust dat deze positieve Karma het gevolg is van jouw positieve acties in jouw leven.

Onbewuste Karma

Je hebt voortdurend tegenslag en vraagt je daarbij af vanwaar dat steeds vandaan komt. Je staat niet stil bij de eigen acties en daden. Hierbij projecteer je de eigen daden richting iemand anders. Het ligt steeds aan de ander waardoor je jouw eigen verantwoordelijkheden van je afschuift.

Iedereen heeft met Karma te maken

karma is voor iedereenOf je nu een hoogstaande persoon bent of iemand die er een bescheiden leven op na houdt, Karma is van en voor iedereen. Wij hebben helaas niet te kiezen of bepaalde dingen ons al dan niet overkomt.

Alles zit zich in de acties die wij uitvoeren en de gevolgen die gepaard gaan met diezelfde acties. Hoe extremer de ‘actie’ is, hoe pijnlijker het gevolg. ‘That’s the way it is’ en daar kunnen wij helaas niet aan ontsnappen.

Karma ligt sterk gerelateerd aan de zogenaamde levenslessen die wij als mens te leren hebben. Om deze lessen optimaal te doorlopen is Karma van essentieel belang. Zonder Karma zouden wij ook niet in staat zijn om nieuwe dingen te leren en oude gewoontes af te leren.

Niet iedereen doorloopt eenzelfde Karma. Vaak worden allerlei theorieën naar bovengehaald over ons Karma dat dateert uit ons vorig leven. Daar heb ik persoonlijk weinig aan en ik vind ook dat wij ons moeten focussen op het leven dat we hier en nu leiden. Ons leven nu en ons leven vandaag is de cyclus waarin wij ons bestaan mogen leven. Ik weet ook niet of ik 'geloof' moet hechten aan Karma vanuit een vorig leven. Het zal ongetwijfeld bestaan, maar in het leven die wij nu leiden geeft het naar mijn idee geen toegevoegde meerwaarde.

Karma uit een vorig leven

Wij dienen 'hier en nu' in balans te komen met onszelf. Vorige levens zullen er misschien wel iets mee te maken hebben. Echter ligt de focus voor mij op 'gisteren', 'vandaag', 'morgen', enzovoort. Ik denk ook niet dat iemand van ‘het begin tot het einde' weet wat ons vorig leven gedetailleerd heeft ingehouden en wat wij hierin hebben meegemaakt (alle respect voor de diegene die dit wel graag geloven). Als we lessen in dit leven meekrijgen, dan zullen wij er in dit leven mee moeten ‘dealen’.

Een ander excuus dat ik wederom regelmatig hoor is dat sommige mensen hun vernielend gedrag goedkeuren omdat de één of andere ‘time traveler’ hun meegegeven heeft dat ze Karma vanuit een vorig leven moeten opruimen. Spijtig genoeg geloven velen dit ook waardoor ze de focus in dit leven verloochenen. Jaren gaan voorbij en ondertussen zijn ze al 10 jaar bezig met hun vorig Karma op te lossen. Sorry hoor, ‘waste of time’ vind ik.

Ik zal ongetwijfeld in een vorig leven geen engeltje geweest zijn maar het belet me niet om dit leven zo optimaal mogelijk te benutten en er het beste van te maken. Ik leef een behoorlijk goed leven desondanks ik in een vorig leven geen engeltje was ☺.

Karmische levenslessen

Karma als beste vriendDe levenslessen die wij moeten doorlopen zijn wederom Karma gerelateerd. Als wij een slechte ervaring gekend hebben, dan wilt Karma ons duidelijk maken om naar de toekomst toe niet dezelfde fouten te begaan. Dingen die voor ons ‘eigen’ karma niet goed zijn.

Wij hebben nu eenmaal Karma nodig om te ontwikkelen en om bepaalde en belangrijke levenslessen te leren.Zonder Karma zouden wij steeds in oude taferelen hervallen.

Karma is verbonden met onze ziel en onze ziel is verbonden met ons fysiek lichaam. Soms moeten wij als mensen de ‘onderwereld’ zien om er achteraf beter en slimmer van te worden.

Iedereen zal individueel zijn/haar levenslessen moeten doorlopen. Soms zijn mensen koppig en blijven zij in oude patronen terugvallen.

Wat doet Karma dan? Zij zet ons terug in diezelfde of gelijkaardige situaties tot onze gedachten, acties en de dingen die je uitspreekt op een gelijk ‘niveau’ stromen en in balans zijn.

Verschillende soorten karma

Er zijn een heleboel vormen van Karma die ook nog eens onderverdeeld worden in ‘positieve’ Karma en ‘negatieve’ Karma.

positieve karmaPositieve Karma

 • mededogen
 • vergevingsgezind zijn
 • respect voor en naar anderen toe
 • eerlijkheid
 • vriendelijkheid
 • acceptatie
 • onbaatzuchtigheid
 • accepteren van de eigen verantwoordelijkheid
 • nederigheid
 • plichtsgetrouw
 • menselijkheid
 • opkomen voor jouw eigen grenzen


 Slechte karmaNegatieve Karma

 • roddelen
 • jaloezie en afgunst
 • het mee laten slepen of toelaten van negatieve gedachten
 • ontrouw zijn of overspel plegen
 • manipulatie van anderen
 • misbruik maken van anderen
 • geen respect tonen naar anderen of diens grenzen
 • egoïsme
 • controleergedrag
 • agressie


Er zullen er waarschijnlijk nog heel wat meer zijn, maar dit zijn toch de dingen waar wij heel regelmatig mee te kampen hebben. Hoe meer wij trekjes hebben uit het negatief Karma beeld, des te meer pech toestanden wij in ons leven zullen aantrekken.

Laten wij als voorbeeld nemen: roddelen, als je steeds loopt te roddelen over anderen en het niet kan laten om een lopend ‘gazet’ te spelen dan moet je niet verbaasd zijn als anderen plots terug over jou gaan roddelen (actie, reactie, oorzaak en gevolg). Leef je daarentegen vanuit acceptatie, dan is de kans groter dat de dingen ook op een positieve manier naar je toe komen.

Een mooie uitdrukking die ik zelf regelmatig gebruik: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Met andere woorden, doe een ander niet aan wat jij niet graag hebt dat ze jou aandoen.

Karmische relaties

karmische relatiesEn ja hoor, ook in deze blog wil ik het graag hebben over Karmische relaties. Karmische relaties zijn GEEN tweelingziel relaties. Wie informatie zoekt rond deze thema’s kan deze terugvinden op onze blogpagina.

Karmische relaties worden gekenmerkt door dat twee mensen mekaars pad kruisen voor een bepaald doel. Zij hebben mekaar iets belangrijks bij te brengen dat niet persé moet uitmonden in een liefdesrelatie. Dat laatste is echter nooit resoluut uitgesloten, het kan altijd!

Vaak gaat het om twee mensen die gelijkaardige levenssituaties hebben meegemaakt en ze dienen mekaar een aantal belangrijke lessen bij te brengen. Deze vorm van relaties en ontmoetingen kunnen heel intens aanvoelen. Het kan een gevoel teweeg brengen dat ze mekaars ziel herkennen maar dat sluit dan helaas niet aan bij een tweelingziel connectie. Volgende elementen zijn vaak aanwezig in karmische relaties.

 • voelt in het begin heel intens aan 
 • willen voortdurend bij mekaar zijn (opvulling)
 • misbruik en geweld komt vaak voor
 • agressie al dan niet verbaal of fysiek
 • boosheid en woede
 • onbegrip naar mekaar toe 
 • onmacht
 • het steeds dommineren van de ander

Vaak kan negatief gedrag een bepaalde voeding en voeling geven waardoor hij ‘comfortabel’ kan gaan aanvoelen. Wij herkennen iets dat voortvloeit uit ons verleden, een gemis dat wij graag willen opvullen. Het resoneert met iets uit ons verleden waar wij niet altijd de vinger op kunnen leggen.

Het betekent daarom niet dat we het nu moeten accepteren en er niet van mogen wegrennen. Wij kunnen niet de vinger naar iemand wijzen en dienen dan eerst naar onszelf te kijken waarom wij iemand een welbepaalde plaats in ons leven bieden. Hoe anderen ons behandelen is een weerspiegeling hoe wij in wezen over onszelf denken. Als wij iemand in ons leven toelaten die ons slecht behandelt dan zijn wij niet zorgzaam en liefdevol naar onszelf toe want anders zouden wij ons verwijderen en distancieren van deze mensen.

Wij kunnen proberen om onze zin door te drijven in onze relaties met driftbuien en ander destructief gedrag. We kunnen proberen om alles onder controle te houden met behulp van emotionele manipulatie. Werkt dit ook op lange termijn? Ik vrees van niet! Dit gebeurt omdat wij niet gekwetst willen worden of zelf angst hebben de ander te verliezen. Wij willen de ander aan de ‘leiband’ houden in de hoop om ons zelf te redden.
Dit werkt net andersom en wij veroorzaken nog meer pijn, ellende en verdriet. Wij denken vaak dat we op deze manier onze partner in ‘toom’ kunnen houden maar hij/zij zal verder van jou gaan wegrennen.

Wij hebben geen controle over andermans gevoelens en het is niet aan ons om andermans leven te bepalen en te beheersen.

Rollenspel

Deze dynamiek wordt ook wel een ‘rollenspel’ genoemd. Wij vragen ons voortdurend af waarom wij in deze relaties blijven. Het is alsof wij de noodzaak hebben om deze lessen te leren en patronen te doorbreken waardoor we blijven ‘haperen’ in deze relaties. Deze relaties zijn dan ook niet ‘bijzonder’ waardoor ze ook niet goed voelen, met weinig respect en begrip voor elkaar. Wij zien de ander niet als een levenspartner of als de ‘juiste’ geliefde en vaak is dit ook een feit.

Dit rollenspel is dan ook nodig om naar de diepere lagen van onszelf te gaan kijken wie dat wij werkelijk zijn. Dit is daarom ook nodig om naar een volgende fase van het leven te gaan om op die manier ons innerlijke balans terug te vinden. Het zijn gebruikelijke ‘rollen’ die als doel dienen om ons attent te maken dat er werk aan de winkel is. Rollen zijn een normale positie in relaties. Deze rollen dienen louter om mekaar aan te vullen in plaats van mekaar op te vullen.

Creëren van ons eigen lot

Ons levenslot creëren we zelf. Hoe wij reageren op onrechtvaardigheid, verdriet en onrecht is de keuze die wij als mensen zelf maken. Wij hebben niet in de hand wat een ander doet of zegt. Wel hebben wij in de hand hoe wij er zelf mee omspringen en hoe wij daarop reageren. Dit is de verantwoordelijkheid die wij trachten te uiten om het lot in een bepaalde richting te duwen.

Vaak worden er dingen verwacht, gehoopt of gewenst, er wordt dan niet altijd gekeken naar: ‘wat moeten wij ervoor doen om deze hoop of wens te laten uitkomen’. Het is een pagina in ons levensboek dat heel vaak wordt omgeslagen zonder er eerst met de nodige diepgang naar te kijken.

Zij die succesvol zijn, geliefd worden, alles hebben wat ze willen hebben zijn vaak de mensen die eerder al de confrontatie met hun eigen 'ik' zijn aangegaan. Zorgen dat je niet dezelfde fouten maakt als uit het verleden is van cruciaal belang.Wij zouden ons lot niet beter of anders kunnen sturen als wij niet uit onze fouten leren. We zouden deze steeds opnieuw maken.

Karma zet je steeds terug op dat zelfdepunt’ tot je de uiteindelijke levenslessen geleerd hebt. In tijd is dit moeilijk te bepalen hoelang iemand daarvoor nodig heeft. Wie steeds in oude patronen hervalt, zal namelijk vaak dezelfde lessen op zijn/haar pad krijgen. Degenen die de wijze les geleerd hebben, zullen hun lot dan ook positief ombuigen.

De vrije wil van de keuze

vrije wilIedereen heeft een zogenaamde ‘free will’. Dit betekent dat je altijd kiest wat je doet met de verkregen levenslessen en de verkregen informatie. Buig je ze om en haal je er waardevolle informatie uit? Of kies je ervoor om de proef op de som te nemen in de hoop dat je het toch op een eigenzinnige en koppige manier zal verkrijgen? De keuze is aan jou.

Ik als kaartlegger/medium zal daarom nooit de keuze maken voor iemand anders. Ik geef een advies, ik bied inzichten aan en ik zeg er ook altijd bij dat de persoon vrij is om er mee te doen wat hij/zij wilt. Wie ben ik om te bepalen wat iemand anders er al dan niet mee moet doen? Ik zal altijd alert blijven in het behoeden van eventuele verkeerde keuzes, maar ik ga ze nooit maken voor iemand anders, ongeacht of ik ‘straight to the point’ ben, of een zachte aanpak hanteer. Het is namelijk niet aan mij om te beslissen. Ik zou mijn werk als kaartlegger/medium ook niet naar behoren kunnen uitoefenen als ik dit echter wel zou doen.

Iedereen heeft een vrije wil en een vrije keuze en daarin kan niemand in jouw plaats beslissen. Ook al zie ik een relatie niet goedkomen. Ik zal dit netjes aangeven maar ik zeg er ook bij: dat als diegene er toch in wilt blijven investeren dat ook zijn/haar vrije keuze is… Op het einde van de rit kan ik mezelf in de spiegel aankijken dat ik niet beslist heb voor iemand anders en ze toch voorzien heb van eerlijke inzichten.

karma tips10 gratis tips om jouw Karma optimaal te benutten

 1. Ga om met anderen hoe je graag wilt dat ze met jou omgaan. Toon respect voor een ander hoe je zelf graag gerespecteerd wilt worden.

 2. Laat de controle los over karmische relaties en probeer jouw eventuele partner niet continu zijn/haar karmische lessen voor te schotelen. 

 3. Gedachten en gevoelens geven sturing aan de energie. Laat vernielende gedachten los en probeer zelf niet in het slachtofferrol te zitten. Iedereen heeft karmische lessen te leren. Als je daarentegen positief ingesteld bent, zal je ook positieve Karma naar je toetrekken.

 4. Karma is een wisselwerking van hoe jij je leven richting geeft. Ben je voortdurend boos naar iemand toe, dan zal er ongetwijfeld ook iemand anders boos zijn op jou. Heb je wrok naar iemand, dan zal diezelfde persoon ongetwijfeld ook wrok koesteren naar jou toe. Geef het voorbeeld en laat zien hoe het wel moet!

 5. Ga niet mee in negatieve en ‘onzuivere’ mensen. Ook diens energie zal vroeg of laat een uitwerking hebben op jou. Hoe meer je je inlaat met vernielende personen en diens geroddel en mening, hoe nefaster de energie een uitwerking zal hebben op jou.

 6. Ook al denk je dat jouw Karma negatief kan zijn. Niemand verplicht jou om naar dat negatief Karma te leven. Hierin heb je ook de keuze om Karma positief te benutten. Karma is tevens iets heel moois en als je zelf alles vanuit zuiverheid doet zal je ook zuiverheid naar je toe trekken. Ben je daarentegen steeds aan het malen over hoe 'ongelukkig' jouw leven er wel niet uitziet, dan zal je ook negatieve energie naar jou toe trekken en een 'ongelukkig bestaan leiden.

 7. Vergeef jezelf en vergeef de ander. Hoeveel pijn iemand anders jou ook aangedaan heeft. Om je te verlossen van ‘bad Karma’ is het van essentieel belang dat je vergevingsgezind kan zijn. Door haat en wrok te koesteren zal deze alleen maar toenemen. Verlaag je daarbij niet naar hen die in hun ego vastzitten en vergeef eventuele mensen die jou pijn of verdriet berokkend hebben.

 8. Je kan veel weten als mens of als medium maar wij zijn nietalleswetend’. Je kan en mag anderen sturen maar je dient ze ook in hun proces te laten zitten. Ook al hebben zij geen oor naar jou kennis en visie, het is aan jou om de ander zijn/haar pad te laten bewandelen. Dit is goed voor de ‘eigen’ Karma.

 9. Leef en laat leven, probeer een ander zijn/haar leven niet te leven. Doe jij wat je moet doen en probeer de focus niet te leggen op wat anderen moeten doen. De wereld kan je niet veranderen! Wel jouw eigen kijk daarop.

 10. Speel niet met vuur en zet de kat niet bij de melk door het lot te gaan tarten. Ga anderen ook niet uitdagen. Dit zal sowieso een weerkaatsing hebben richting jou wat wederom slecht is voor de eigen Karma.

Voor zover mijn blog over Karma. Ik ga er een weekje tussenuit dus schrijven zal er tijdens mijn verlof niet inzitten. Na mijn verlof ben ik terug met nieuwe blogs over nieuwe onderwerpen. 

Veel suuces!

Medium Fabio


Interessante blogberichten:

Loslaten en leren vertrouwen: hoe begin je eraan? ...
Tweelingzielen deel 3, hoe staat jouw andere helft...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.artofmediums.be/

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.